28 Haziran 2011 Salı

7AYAT Bil MİKLÜB

Temsil 3arabi (Arapça Tiyatro Oyunu)

BİL BEYT

Bitt: Yeme ene cüv3eni. Şü siyyarti 3aşa?
Imm: Temem bitte. Ceyiy. Bes Dakka.
Bitt: Yil3en beye le haddakka emettheyye. Mitne mincü3ne.
Imm: Üff ye bitti yaaa… Arkadaşlarımla iki dakika masajlaşmayacak mıyım? Let karşe fini… Ben özgürüm.
Bitt: Lehel mişkek! İnti cinneyti? Şü hel özgürüm? Ene cüv3eni makillik.
Im: Cüv3eni ruhe kile. Iddarbe.
Bitt: Ahmed! Ahmed! İmme Şü sayirla?
Ahmed: Asıl me imme. Şüfe beyyi.
(Baba biydö el lap top iv bifüt 3al kat3a. Mayirkas Hip Hop )
Ahmad: Baba! Baba!
Baba: Ha?
Ahmed: Şümatsayyer?
Baba: Me issannot Hip Hop. Mabtağraf şü hel hip hop. Ye 3aybişşüm. Yeni çıktı. İsmö Ceza.
Cemile: Ahmed, beyyi iv imme diyya3nahin dan.
Imm: Ye ebu a7mad, int filek Fesvi buk?
Baba: Oooo… Le hallek. Ene sarli e7ad fesvibook min zemen. Ben seni ekledim bile….
Imm: Tamam… ene bikbelek inşalla…
Ahmed: Yemmö! Beyyi! Ene makillkin cüv3en… Sarli biştiğil missiph.
Bitt (sekina): İv ene msaht kill el beyt. Mit minte3bi.
Imm: Beneney…
Baba: Benim işim var.
Ahmed: Şü hel benim işim var?
Baba: Vakkef vakkef. Hah… Ce imhammed 3al EM ES EN. Yerühi leh el EM ES EN. Mekyesö.
Anna: (telefona bir mesaj daha gelir). (Hınzırca güler. Bir eliyle msj yazar. Bir yandan kızıyla konusur) Eee… Şkifik bitte? Şü siyyarte el yevm?
Bitt: El yevm fikt min bekkir. İv kinnest iddör… Ba3dan 7ıddart iftur.
(Imm Dinliyormuş gibi yapar.) Hı… hıı…
Bitt: Bess, yemö inti amatissanntili…
Imm: E.. E… dinliyorum. Iyvalla dinliyorum…
Baba içeri girer. Lap Topla dans ederek.
Bitt: Ene bedicinnn… Ene bedicinnn… Şü hel beyy… Şü hell immm….
Imm: Leşö ye bitti? Yani arkadaşımla konuşmak şuç mu? Ben istediğimi yaparım. Letkarşö fini…
Bitt: Hallek bedi iğşa… Ahmeeed!... Şü ben sayyer?
Ahmed: Valla aba3ref. İv bile aba3ref. Me emel ban dayy3in le imme iv beyyi…
Imm: Bitte! Bitte!... Theyyö el kontüret. 3atini teiştiri kontur.
Bitt: Ye immi. İsse imber7a 7taytik 20 lera. Hiyyeytiyin.
Imm: Ya alla ye bitte yaaa… senki me ekel imseri ene. Çok arkadaşım var. Sevenim çok. Ne yapayım…
Ahmed: Emet le7ikklin masari ya…. Theyyö kill el riyalet helcibtin. Lezem rüh le Su3ud üv me ici. Encek bin le77iklin masari… Beyi7rübö beyti hevdi ya… Ke3din bi hel bett. Leşi3il iv le 3imil. Beyyi, il OSS me dall kitr. Eymet bet çaleş?
Baba: Oooo… isse fiy ktir… şehr iv niss… Bey belleş bikre. Zaten her şeyi biliyorum..  
Ahmad: İv 3imnevvel kilt kmen hik. 3ade ben şüfek ye şebb el şater.
Baba: Ahmad, üstüme gelme haaa… bhic minhel beyt walla.
Ahmad: Bitt hicc alla leyriddek. (düşünceli). Ah ah… ni7ne bizmenne meken 3ir el şi3il. Lefiy mekteb iv lefiy masari lefiy telefün lefiy internet. Tulil seniy şi3il. Kıtın bi Edni, mecirfe bi Mersin… ah ah le hil iyem…
Baba: Banane… O eskidendi… helak fiy Internet, fiy hamburger, fiy dvere, fiy masari fiy şe ktir… iv melezem niştiğil. Oh.. oh…
Imm: Fiy kuaför, makyej,  fiy ceb telefonu… oh… oh…
Bitt (sekine): Ni7na lezmenne Ken şi3il, ken tiltiş falot, ken zeytün, kinne 15 zelmi imfert beyt.
Imm: Üfff… kill yevm 3ayni ihkayet. Şü bansayyer yi7ne? Lezem ene kmen latteş falot?
Ahmad: Me lezem tlattşe bes lezem ta3ifi kiymet el yevm. Le havle ve lehuvvetil lebilehil 3alliyen el 3azim.
Baba: Meryem! Meryem! 3ayyni le hel film bil Yutob.
Imm: Şü hel yutob? Tob tin şö?
(Baba ve anne kahkahayla güler)
Ahmad: Allah le kavvikin iv leysellem diyyetkin. Küv iv le cibilne 3rif 7beyzi.
Baba: Temem beyyi. Bnitleb mil internet.
Imm: Eee… ene bib3et masaj 3al supermarket. Bib 3atülne.
Ahmad: 7beyzi bil masaj? Cinneytö şö?
Imm: Leken şüm emlin? Çok geri kalmışınız ya…
Bitt: İsse bet sayyro vled mil internet dann.
Baba: İyvalla fikir kveyyis. Me hik?
Imm: Leken ya… Ene hallek beysayer web sitesi minşen hik.
Ahmed: Le havle ve lehuvvetil lebilehil 3alliyen el 3azim. Şü hel cill yaaaa?
Bitt: Cill el 7anzir. Cill el 7anzir. (bağırarak dışarı çıkar.) Işıklar kapanır. 
2 sene sonra….
Baba ve Anne sırt sırta vermiş, ikisinin kucağında lap top. Chat yapıyorlar. Geri plandan yazıları birisi okuyor… 
Baba: Yebe cibile mayy mil madbo7.
Anne: Ene şübeddi. Ruh int cibb.
Baba: Efitni bkum. Eze kimt, il bilgisayar ptipke.
Anne: le ya… rüh inkili3 balla.
Baba: Yebe…. Meryem…
(arkada çocuklar olayı izlemekte, birbirlerine bakıp hayret etmektedirler.)
Anne: Hııı… şü beddek Selem….
Baba: (cilveli) Ene me7ibbik ktir ha…   
Anne: (cilveli) Iv ene kmen.
Baba: Fte7i il kamera leken teşüfik.
Anne: Fte7te. (cilveli)
Baba: Ya Allah mekyesik. Midi idik…(elini kameraya koyar)
Anne: Midd idek. (Biraz şaşırarak sorar) İnt mekenlek şvereb? Eynin?
Baba: İnti ken şa3rik twil kmen. Eymet kıssaytiy?
Anne: Ooo… sarli şehren.
Baba: Ene şverbi sarlin keessin seniy. (Yüzünü ekşitmeye başlar) Sma7ili lezem ruhh 3al tuvalet. Ahh (karnını ovuşturur) kelt tepsiten tavayi el yevm. Mlih Esmer Alev sayyarilna hal tavayi.. Kine mitne min cü3ne walla…
Anne: İywalla hik.
Baba ayağa kalkmaya çalışır ama sandalye kıçına yapışmıstır. Lap top kuçağına yapışmış. Kadın şok olmuş vaziyette kocasına yardım etmek ister ama o da yapışmıştır sandalyeye ve lap topa. Çocuklar uzaktan seyredip gülerler. Sonra karşılıklı otururlar. Sohbet edip bir şeyler yemeğe başlarlar. Aynı anda arka planda anne-baba cebelleşmeye devam ederler.


                                                        Mehmet Ateş
                                                             15 Ağustos 2009
                                                        3aydiy (Ekinci)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder