28 Haziran 2011 Salı

İngilizce Ders Kitap Yazımı

            Kendi İngilizce ders kitaplarını yazma projelerini başarıyla tamamlayan Rusya, Belarus, Romanya, özbekistan, Kosta Rika, Ekvador, Fas, Hindistan ve Bangladeş’den sonra her ülkenin kendi kitabını yazma fikri iyice benimsendi ve yaygınlaştı. İngilizce ders kitaplarının yerel öğretmenler (ana dili ingilizce olmayan) tarafından yazılma fikrini destekleyen nedenler aşağıdadır.

 1. İçerik
      Bilindiği gibi yabancı yayınevlerinin yazdığı kitaplar bütün dünyada yüzlerce ülkede okutulmaktadır. İngiltere’de yada Avustralya’da yazan bir yazarın örneğin Arjantin yada Kenya’daki yaşam tarzı, öğrencilerin ve öğretmenlerin düşünüş, algılayış ve yorumlama şeklini ve diğer koşulları bilmesi ve bu önemli noktaları yansıtacak kitapları yazması mümkün değildir.
      Bu önemli noktaları ancak o ülkedeki yazar-öğretmenler, öğretmen eğitimciler ve akademisyenler bilebilir ve bu doğrultuda kitaplar yazabilir.

 1. Müfredat
      Bilindiği gibi yakın geçmişe kadar İngilizce yabancı ders kitapları aynı zamanda okutuldukları ülkelerin ulusal müfredatı olarak kabul ediliyordu. Ancak son dönemlerde her ülke İngilizce öğretim saatlerine, öğrencilerin yaşına, sistemin kendine özgü ölçme değerlendirme ve diğer önceliklerine uyacak ulusal müfredatlar yapma yolunu tercih etmeye başladı.
      Bu önemli gelişmeden dolayı yabancı kitaplar ulusal müfredatlara uyamaz oldu. Buna en iyi çözüm her ülkeye özgü yerel müfredatın hazırlanması ve bu müfredata uygun yerel kitapların yazılmasıdır. Örneğin, Türkiye Milli Eğitimi’nin Anadolu Liseleri Müfredatı 2000 yılında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEF) esas alınarak hazırlandı.

 1. Dil Farklılıkları
      Global İngilizce ders kitap yazarları her ülkede konuşulan dilin özelliklerini kısmen de olsa gözönünde tutup ders kitabı yazma olanakları yoktur. Zira hem her ülkenin dilini bilme şansları yoktur hem de aynı kitabı birçok farklı ülkede pazarlamak durumundadırlar. Unutulmaması gereken önemli bir nokta da bazı dillerin kendilerine özgü yapıları o dilin öğrenilmesi güçleştirebilir yada kolaylaştırabilir.
Yukarıda bahsedilen duyarlılıkları ancak yerel öğretmen-yazarlar farkedebilir ve bunları kitaplara yansıtabilirler.

 1. Öğretim Aktiviteleri
      Öğretim deneyimleri göstermiştir ki bir sınıf içinde olumlu sonuç veren bir aktivite aynı okulun diğer bir sınıfında dahi aynı sonucu veremeyebilir. Böyle olunca İngiltere’de yazılan ve bütün ülkelere ihraç edilecek bir kitapta her ülke öğrencisine ve öğretmenine hitap edebilecek aktiviteleri içermesi mümkün gözükmemektedir.
      Bu sebeplerden dolayı kitaplarda kullanılacak aktivitelerin o ülke öğretemenlerinin kendi deneyimlerinden gelen doğruluğu ve geçerliliği kanıtlanmış olanlarını içermesi gerektiğinden ders kitaplarının ülkenin değişik bölgelerinde öğretmenlik yapmış yerel öğretmen-yazarlar tarafından yazılması zorunludur.

 1. Kültürel Faktörler
      Dünyamız çok çeşitli dil, giyim, yemek, eğlence, alışkanlık ve diğer kültürel öğelerin zenginliğinden oluşmaktadır. Ancak özellikle son yarım yüzyıl içerisinde farklı sebeplerin yanısıra İngilizce’nin yaygınlaşması ile bu farklılıklar yok olmakta, tek kültürün hakimiyeti gerçekleşmektedir. Bunda global ders kitapların tek tip kültürü işlemesinin büyük rolü vardır.
      Yerel öğretemen-yazarlar dünyanın farklı ülkelerinden farklı kültürel değerler ile kendi değerlerini harmanlayabilecekleri kitapları yazabilirler.

 1. Pilot Uygulamalar
      Global yazarların hazırladıkları kitapları bütün ülkelerde pilot uygulamalarını yapmaları mümkün değildir.
Ancak yerel öğretmen-yazarlar bunu ülkelerinde rahatlıkla yapabilir, ihtiyaç ve geri dönütlere göre kitaplarını revize edebilirler.

 1. Ekonomik Sebepler
      Global kitaplar bir ülkenin kaldıramayacağı kadar büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Eğitimin bunca kaynak sorunu varken bir ülkenin var olan sınırlı kaynaklarını global kitaplar için harcaması mantıklı değildir.
      Yerel kitaplar herhangi bir telif ücreti ödenmeden yerel öğretmen-yazarlar ve kaynaklarla daha ucuza hazırlanabilmektedir.  

8. Öğretmen-Yazar Gelişimi
      Ülkelerin sürekli kitap ithal etmeleri ve kitap yazımına girişmemeleri yerel öğretmen-yazarların doğmasını engellemektedir. Halbuki İngilizcenin dünya dili olmasıyla her ülkenin bu dile olan katkısı da artmakta ve bu katkı o dili zenginleştirmektedir.
      Yerel İngilizce ders kitaplarının yazılması yerel yazarların, editörlerin ve akademisyenlerin ortaya yetişmesini sağlamaktadır. Bu da uzun vadede bir ülkenin dil eğitimi için büyük bir potansiyel ve birikim oluşturmasını sağlamaktadır.

İngilizce Ders Kitaplarını Hazırlamasında İzlenecek Adımlar
a. Hazırlık Safhası
 1. Planlama,
 2. Yerel ingilizce ders kitaplarının hazırlanma gerekçesinin saptanması (İhtiyaç analizi),
 3.  İngiliz menşeli bir enstitü yada üniversite (İngiliz Kültür vb.- Romanya örneği) ile ortaklık (partnerlik) anlaşmasının yapılması,
 4. Yazar seçimi: Yazar seçim kriterleri oluşturulur. İngilizce bilgi seviyesi, İngilizce metod bilgisi, İngilizce yazma yeteneği, Materyal geliştirme ve değerlendirme bilgisi, müfredat bilgisi, Grup çalışmasına yatkınlık, Yurtdışıda (İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde) bulunma ve İnsanlar arasında din, dil, kültür, renk, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmayıp, insanlığın evrensel değerlerine sahip olduğunu ortaya çıkaracak testlerin ve mülakatların yapılması. Uygulama bölümünde ise aday yazardan örnek bir ders materyali hazırlanması istenir.
 5. Öğretmen eğitimcilerinin yer almasına dikkat edilir) ve İngiltere’de eğitimleri (partner enstitü aracılığıyla) yapılır,
 6. Tüm kitap ekibinin telif yasası ile ilgili bilgilendirmelerinin yapılması,
 7. Resim, bilgisayar ve tasarım uzmanlarının seçimi,
 8. Projeye fon ayrılması,
 9. Yazarların müfredat ile ilgili eğitimlerinin yapılması,
 10. müfredatı hazırlayan uzmanlardan bir yada ikisinin ders kitap yazım aşamalarında yazarlarla beraber çalışmak için görevlendirilmeleri,
 11. Çalışma mekanının seçimi,
 12. Pilot uygulama için okul seçimi.

b. Yazım Safhası
Yazıma başlarken yazarların aşağıdaki konularda net olmaları gerekmektedir:
 1. Kitap sayfa sayısı,
 2. Kitapları kullanacak öğrenci grubu ve yıllık ders saati,
 3. Kitaplarla beraber hangi materyaller hazırlanacağı (kast, video, öğretmen kitabı, CD ROM, hikaye kitapları vb.),
 4. Kitapta kullanılacak metod ( task-based, activity based, communicative vb.),
 5. Kitabın bitirilme tarihi,

Notlar:
      Yazım ekibi her seviye için en fazla 4 yada 5 kişiden oluşmalı ve her grup içinde en az bir öğretmen eğitimcisi ve editörün (Akademisyen olası tercih sebebidir) olmasına dikkat edilmelidir. Yazım sırasında bütün ekibin içinde olacağı dönemsel değerlendirme ve atölye çalışmaları yapılmalıdır. Hazırlanan taslaklar anadili ingilizce olan danışmanlarla beraber değerlendirilmeli, tartışılmalı ve gerekli değişiklikler belirlenmelidir. Revize edilen üniteler pilot uygulamaya gönderilmelidir. Ordan gelecek geri dönütler bir havuzda toplanmalı ve genel değerlendirme yapılıp uygun görülen noktalar düzeltilmeli yada değiştirilmelidir.

c. Yazım Sonrası
 1. Kitapların piyasaya çıkmasıyla beraber öğretmen-yazarlar ülke çapında seminerler ve atölye çalışmaları ile kitapların tanıtımını yapmalıdır.
 2. Kitapları kullanan öğretmenlerden dönemsel olarak geri dönütlerin alınması,
 3. Kitaplarla ilgili konuyla ilgili yerli ve yabancı akademisyenlerden eleştirilerin alınması,
 4. Kitapların ve bir bütün olarak bu projenin ulusal ve uluslararası dil konferansları ve sempozyumlarda tanıtılmaları,
 5. Kitapların başka ülkelerde de okutulmaları için gerekli girişimlerde bulunulması. 
                 

Mehmet ATEŞ

İngilizce Ders Kitap Yazarı/Öğretmen/Öğretmen Eğitimcisi
İzmir/Türkiye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder